bereda di bawah betung

Maksud: Pertolongan yang tidak memadai

berkongsi