berhakim kepada beruk harta habis hajat tak sampai

Maksud: Minta pengadilan kepada orang yang tamak, sudah tentu dapat kerugian

berkongsi