berhati baja, berurat kawat

Maksud: Orang yang tabah serta keras hati

berkongsi