berhati batu

Maksud: Degil dan sukar menerima nasihat.