berhujung berpangkal

Maksud: Ada tujuan tertentu

berkongsi