berjalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah

Maksud: Dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau memperkatakan sesuatu hendaklah senantiasa berhati-hati