berjalan sampai ke batas, belayar sampai ke pulau

Maksud: Sesuatu usaha hendaklah kepada yang dimaksudkan

berkongsi