berkata peliharakan lidah

Maksud: Hendaklah beringat-ingat mengeluarkan kata-kata

berkongsi