berkata siang melihat-lihat, berkata malam mendengar-dengar

Maksud: Kalau hendak membicarakan sesuatu, baiklah berhati-hati

berkongsi