berladang tidak setelempap jua kan tempat kuririk menggelonggong

Maksud: Kemiskinan yang amat sangat

berkongsi