berlalu angan

Maksud: Masuk akal, munasabah

berkongsi