bermulut di mulut orang

Maksud: Selalu menurut kata orang

berkongsi