bernafas keluar badan

Maksud: Lebih percaya kepada pendapat orang lain daripada pendapat sendiri