berpaling tadah

Maksud: Mengkhianati pihak yang disokong.