berpaling raja

Maksud: Tidak setia kepada raja

berkongsi