bersatu hati

Maksud: Bermuafakat dan bekerjasama.

berkongsi