membuat diam-diam lepu

Maksud: Berpura-pura baik sementara ada kesempatan untuk membuat jahat

berkongsi