bersekutu bertambah mutu

Maksud: Berkerjasama antara satu dengan lain dalam melaksanakan sesuatu akan menghasilkan kejayaan yang cemerlang.

berkongsi