bersawah sepiring tidak akan tempat sepasin bertanya

Maksud: Peri kemiskinan yang amat sangat

berkongsi