bersunyi diri

Maksud: Bertapa dengan khusyuk

berkongsi