bersunting bunga keduduk: berdiri tak sama tinggi, duduk tak sama rendah

Maksud: Suami isteri yang tidak sama derajat (darjat) keturunannya

berkongsi