bertandang membawa lapik

Maksud: Berkunjung ke rumah sahabat dengan membawa bekalan dan lain-lain sendiri