bagai telur di hujung tanduk

Maksud: Dalam keadaan bahaya, serba sulit.

berkongsi