berteras ke hujung dahan

Maksud: Suami yang tunduk di bawah perintah isterinya

berkongsi