bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi

Maksud: Kedua-dua belah pihak sama-sama bertanggungjawab.

berkongsi