biar mati biar hidup

Maksud: Baik mati mahupun hidup

berkongsi