biar pun kucing naik haji, pulangnya mengeong juga

Maksud: Pembawaan atau tabiat seseorang tidak dapat diubah

berkongsi