bibir saya bukan diretak panas

Maksud: Kata-kata saya bukan sia-sia atau dusta (benar sebagai yang diramalkan)

berkongsi