biduk kalau tidak berkemudi, bagaimana ia akan laju

Maksud: Suatu pekerjaan yang dikerjakan tanpa kepandaian payah berhasil

berkongsi