bintang kehormatan

Maksud: Tanda jasa atau penghormatan

berkongsi