buah masak merah belum tentu manis rasanya

Maksud: Orang yang elok rupanya tetapi belum tahu baik buruk hatinya

berkongsi