buang sauh

Maksud: Berlabuh

Contoh ayat: Kapal itu buang sauh di pelabuhan yang berhampiran setelah sebulan belayar tanpa henti.

berkongsi