buang ubat

Maksud: Tembakan yang tidak kena pada sasarannya.

Contoh ayat: Buang ubat sahaja, kerana gagak yang ditembak tidak pun kena.