bujang bercerai

Maksud: Perempuan yang telah diceraikan suaminya

berkongsi