bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh muafakat

Maksud: Kata sepakat tercapai dengan mesyuarat