bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat

Maksud: Manusia bersatu (sebulat suara) kerana bermuafakat.

berkongsi