bunga dipersunting, sudahnya akan layu

Maksud: Sesuatu yang dipakai akhirnya akan buruk (masih baru dikasihi, sudah lama terbuang)

berkongsi