sudah jadi abu arang

Maksud: Rosak sama sekali.

berkongsi