bungkal genap menahan cuba, emas baik menahan uji

Maksud: Keutamaan sifat seseorang dapat dicuba dan diuji