cacing hendak menjadi naga

Maksud: Orang kecil hendak menyama-nyamai orang besar-besar.

berkongsi