bagai getah dibawa ke semak

Maksud: Perkara yang semakin rumit dan susah diselesaikan

berkongsi