cekel berhabis, lapuk berteduh

Maksud: Terlampau sangat kikir tidak ada faedahnya, akhirnya harta akan habis jua

berkongsi