cermat semasa banyak, jimat semasa sikit

Maksud: Seseorang itu perlu berhati-hati menguruskan wangnya ketika senang untuk masa depannya.

berkongsi