ke mudik tentu hulunya, ke hilir tentu muaranya

Maksud: Sesuatu maksud atau niat hendaklah tentu tujuannya

berkongsi