daya upaya

Maksud: Ikhtiar untuk melakukan sesuatu perkara

berkongsi