dayung sudah di tangan, perahu sudah di air

Maksud: Segala-gala yang dikehendaki ataupun diperlukan sudah diperoleh. Semua sudah siap-sedia.

berkongsi