dekat dapat ditunjal, jauh dapat ditunjuk

Maksud: Perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya

berkongsi