dekat mencari suku, jauh mencari hindu

Maksud: Mencari pertalian keluarga, menyusur galur

berkongsi