dempit tidak bersanggit, ditambat tidak bertali

Maksud: Lelaki perempuan yang bersekedudukan dengan tidak bernikah

berkongsi