dongak rupa kerbau jantan kemudian

Maksud: Orang yang memperlihatkan keangkuhannya

berkongsi